ကုလသမဂ္ဂ၏ MIMU ကတင်ပြသည့် မြေပုံများတွင် ရိုဟင်ဂျာ ရွာများကိုပယ်ဖျက်ခါ မြန်မာအစိုးရ၏ ထွေအုပ်အ ကြိုက်လုပ်နေသည်ဟု – ARNO က ဆို

ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မြေပုံပေါ်မှာ ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာသတင်း အချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှု ယူနစ် (MIMU)က ရိုဟင်ဂျာရွာတချို့ကို ဖျောက်ဖျက်ခြင်း၊ “ကုလား” ရွာများဟု ချိုးနှိမ်ခေါ်ဆိုခြင်းသည် မြန်မာအစိုးရအကြိုက်လုပ်နေသည်ဟု ရခိုင်ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသားအစည်းအရုံး (ARNO)က MIMU ကို အပြစ်တင်လိုက်သည်။

စက်ဝိုင်းနီဖြင့် ဝိုင်းထားသော ကျေးရွာ – မင်းကြီး(ကုလား)-ဟု ဖော်ပြထားသည့် မောင်တောမြို့နယ်‌မြေပုံတွင် ၂၀၂၀ ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် တွေ့ရသည်။

Continue reading “ကုလသမဂ္ဂ၏ MIMU ကတင်ပြသည့် မြေပုံများတွင် ရိုဟင်ဂျာ ရွာများကိုပယ်ဖျက်ခါ မြန်မာအစိုးရ၏ ထွေအုပ်အ ကြိုက်လုပ်နေသည်ဟု – ARNO က ဆို”

“Leaving no one behind” amidst genocide: the Myanmar government’s response to Covid-19 in Rakhine State

Arakan Rohingya National Organisation (ARNO)

Press Release: 1 May 2020
“Leaving no one behind” amidst genocide: the Myanmar government’s response to Covid-19 in Rakhine State

On April 10, 2020, the Myanmar Ministry of Foreign Affairs issued a press release, “Myanmar leaves no one behind in its fight against COVID-19 in Rakhine State,” describing its intensified efforts to raise public awareness about the virus “in Rakhine and Muslim villages and IDP camps,” and to work with the UN and INGOs to address any possible outbreak in the IDP camps. Continue reading ““Leaving no one behind” amidst genocide: the Myanmar government’s response to Covid-19 in Rakhine State”

Analysis – Suspicious inconsistencies in Burma Army report of recent “ARSA attack” in northern Maungdaw

A recent Burma Army report of an attack by “ARSA terrorists” on security forces in northern Maungdaw differs markedly from a video put out by ARSA of the same attack, raising suspicions about the authenticity of the incident.

             Burmese Military government and their deceitful political games.
                                            Cartoon by Ronnie Palmtrees

Continue reading “Analysis – Suspicious inconsistencies in Burma Army report of recent “ARSA attack” in northern Maungdaw”

Fire brigade restricts cooking in Maungdaw during university entrance exams

The Maungdaw fire brigade has issued a restriction to town residents of Block Two not to cook in the morning during the university entrance examinations starting on March 13, according to a block administration member. Continue reading “Fire brigade restricts cooking in Maungdaw during university entrance exams”

Suu Kyi – the Bama Supremacist

An extraordinary event took place on Thursday (December 12, 2019) in The Hague, the Netherlands. An  International Court of Justice (ICJ) panel wound up the first phase of a legal process aimed at determining whether Myanmar committed an act of genocide against the Rohingya ethnic minority. It is the first step toward justice for the Rohingya people: our world’s longest-suffering and most persecuted people.

Continue reading “Suu Kyi – the Bama Supremacist”

Press Release: To the OECD Norway Contact Point:Complaint Concerning Use of Telenor Tower for Genocide in Rakhine State

To the OECD Norway Contact Point:

Complaint Concerning Use of Telenor Tower for Genocide in Rakhine State

Ms. Cathrine Halsaa    cathrine.halsaa@mfa.no
Ms. Bente Bakken        beba@mfa.no, oecdncp@mfa.no

December 16, 2019

The following complaint outlines serious breaches of OECD Guidelines for Multinational Enterprises (“the OECD Guidelines”) by Telenor and its Myanmar subsidiary, Telenor Myanmar, in relation to its activities in Myanmar’s Rakhine state. Specifically an incident in Alethankyaw, Maungdaw Township in August 2017 where a tower that is part of Telenor’s cellular network was used to aid the military as it carried out crimes against humanity against the local unarmed civilian population during a campaign of genocide. It is the aim of this complaint to have it thoroughly examined by the Norwegian National Contact Point (NCP) under the Specific Instance Procedure of the OECD Guidelines.

As the Norwegian government is the majority owner of Telenor, Norway has a particular obligation to investigate fairly and without bias Telenor’s connection to the killing in Alethankyaw. Many of the major humanitarian and human rights legal treaties that Norway is a signatory of, call on states to make sure that non-state actors adhere to the human rights obligations the treaties contain, including prohibitions on genocide and torture.

We, the Committee Seeking Justice for Alethankyaw, hope that Norway takes these obligations seriously.

To read more detail; Please Click Here.

Breaking News: Hundreds of Burma Army reinforcements cause panic among Rohingya in Maungdaw

Reinforcement of hundreds of fully armed Burmese government troops into villages around Maungdaw township, northern Rakhine State, since early afternoon today is causing panic among local Rohingya communities.

Continue reading “Breaking News: Hundreds of Burma Army reinforcements cause panic among Rohingya in Maungdaw”

Township authorities forbid displaced Rohingya villagers from resettling in their original village in Maungdaw

Maungdaw township authorities last week forbade displaced Rohingya villagers from resettling back in their original village of Bakaguna, Bakargonenah village tract, according to Halim, a human rights monitor from Maungdaw.

Continue reading “Township authorities forbid displaced Rohingya villagers from resettling in their original village in Maungdaw”

ARNO demands removal of racist term “Ku Lar” from UN’s official Myanmar maps of Northern Rakhine State

The Arakan Rohingya National Organisation (ARNO) demanded the removal of the racist term “Ku Lar” from the UN’s Myanmar Information Management Unit (MIMU) official maps of Northern Rakhine in an open letter to Mr. Knut Ostby, UN Resident and Humanitarian Coordinator in Myanmar, dated May 2, 2019.

A Part of MIMU map where its useof racist terms by a UN information service managed by UN’s MIMU office
Continue reading “ARNO demands removal of racist term “Ku Lar” from UN’s official Myanmar maps of Northern Rakhine State”

KPN Press Release: New report debunks “terrorist attack” pretext for Burma Army operations against Rohingya

November 22, 2018

New report debunks “terrorist attack” pretext for BurmaArmy operations against Rohingya

A new report by Kaladan Press gives a detailed account of theBurma Army’s August 2017 “clearance operations” in the large fishing village ofAlethankyaw in southern Maungdaw, uncovering new evidence that the operationsagainst the Rohingya were carefully pre-planned, and not a response to“terrorist attacks” on August 25, as claimed by the Burmese government.

Continue reading “KPN Press Release: New report debunks “terrorist attack” pretext for Burma Army operations against Rohingya”