မောင်တောမြောက်ပိုင်းတွင် ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု သက်သေအထောက်အထားများ ကို အသစ်ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာစစ်တပ်တပ်များက ဖျက်ဆီးပစ်နေ

မျက်မြင်သက်သေများ၏ ထွက်ဆိုချက်အရ မောင်တောမြောက်ပိုင်းသို့ အသစ်ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာစစ်တပ်များသည် ပြီးခဲ့သည့်အပတ်မှစ၍ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လအတွင်းပြုလုပ်ခဲ့သည့် “ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းများ”စစ်ဆင်ရေးအတွင်း သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် ရိုဟင်ဂျာရွာသားများ၏ အစုလိုက်အပြုံလိုက် မြှုပ်ခဲ့သည့်သင်္ချိုင်းများကို ဖျက်စီးပစ်နေခြင်းများလုပ်ဆောင်နေသည့်ဟု ပြောဆိုသည်။ Continue reading “မောင်တောမြောက်ပိုင်းတွင် ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု သက်သေအထောက်အထားများ ကို အသစ်ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာစစ်တပ်တပ်များက ဖျက်ဆီးပစ်နေ”

Newly deployed Burma Army troops destroying evidence of Rohingya genocide in northern Maungdaw

According to eyewitness sources, Burma Army troops newly deployed to northern Maungdaw have during the past week been destroying evidence of mass graves of Rohingya villagers killed in the August 2017 “clearance operations.” Continue reading “Newly deployed Burma Army troops destroying evidence of Rohingya genocide in northern Maungdaw”

“Leaving no one behind” amidst genocide: the Myanmar government’s response to Covid-19 in Rakhine State

Arakan Rohingya National Organisation (ARNO)

Press Release: 1 May 2020
“Leaving no one behind” amidst genocide: the Myanmar government’s response to Covid-19 in Rakhine State

On April 10, 2020, the Myanmar Ministry of Foreign Affairs issued a press release, “Myanmar leaves no one behind in its fight against COVID-19 in Rakhine State,” describing its intensified efforts to raise public awareness about the virus “in Rakhine and Muslim villages and IDP camps,” and to work with the UN and INGOs to address any possible outbreak in the IDP camps. Continue reading ““Leaving no one behind” amidst genocide: the Myanmar government’s response to Covid-19 in Rakhine State”

Coming to the defense of the persecuted is noble and not bullying

On Friday, December 27, 2019, a resolution titled “Situation of human rights of Rohingya Muslims and other minorities in Myanmar” was passed with an overwhelming majority of votes during the 74th session of UN General Assembly at its 52nd resumed meeting, held at the UN headquarters in New York. This resolution follows the UN’s Fact-Finding Mission on Myanmar report (dated 22 October 2019) that declared Myanmar is failing in its obligations under the Genocide Convention to prevent, investigate and enact effective legislation criminalizing and punishing genocide.

Continue reading “Coming to the defense of the persecuted is noble and not bullying”

Rohingya victims demand OECD investigate Telenor’s complicity in genocide

Today (December 16), Rohingya victims of Burma’s genocidal operations in Maungdaw, Arakan State, filed an official complaint to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) on violations of its investment guidelines by Norway’s state-owned Telenor company, demanding an independent investigation into the use of Telenor infrastructure by Burmese security forces to carry out atrocities against Rohingya.

Alethankyaw killing field report cover

Continue reading “Rohingya victims demand OECD investigate Telenor’s complicity in genocide”

Suu Kyi – the Bama Supremacist

An extraordinary event took place on Thursday (December 12, 2019) in The Hague, the Netherlands. An  International Court of Justice (ICJ) panel wound up the first phase of a legal process aimed at determining whether Myanmar committed an act of genocide against the Rohingya ethnic minority. It is the first step toward justice for the Rohingya people: our world’s longest-suffering and most persecuted people.

Continue reading “Suu Kyi – the Bama Supremacist”

Press Release: To the OECD Norway Contact Point:Complaint Concerning Use of Telenor Tower for Genocide in Rakhine State

To the OECD Norway Contact Point:

Complaint Concerning Use of Telenor Tower for Genocide in Rakhine State

Ms. Cathrine Halsaa    cathrine.halsaa@mfa.no
Ms. Bente Bakken        beba@mfa.no, oecdncp@mfa.no

December 16, 2019

The following complaint outlines serious breaches of OECD Guidelines for Multinational Enterprises (“the OECD Guidelines”) by Telenor and its Myanmar subsidiary, Telenor Myanmar, in relation to its activities in Myanmar’s Rakhine state. Specifically an incident in Alethankyaw, Maungdaw Township in August 2017 where a tower that is part of Telenor’s cellular network was used to aid the military as it carried out crimes against humanity against the local unarmed civilian population during a campaign of genocide. It is the aim of this complaint to have it thoroughly examined by the Norwegian National Contact Point (NCP) under the Specific Instance Procedure of the OECD Guidelines.

As the Norwegian government is the majority owner of Telenor, Norway has a particular obligation to investigate fairly and without bias Telenor’s connection to the killing in Alethankyaw. Many of the major humanitarian and human rights legal treaties that Norway is a signatory of, call on states to make sure that non-state actors adhere to the human rights obligations the treaties contain, including prohibitions on genocide and torture.

We, the Committee Seeking Justice for Alethankyaw, hope that Norway takes these obligations seriously.

To read more detail; Please Click Here.

Stopping Genocide

By Habib Siddiqui

I have repeatedly said that genocide never happens suddenly. It’s planned over a long period of time by perpetrators that require support top-down so that it becomes a national project to eliminate the targeted group. Such sinister initiative requires the support from evil intellectuals [1] (the likes of Julius Streicher [2]of the Nazi campaign in Germany) and financiers who must propagate with their intellects and finances to create enthusiasm within the larger executing community.

Continue reading “Stopping Genocide”

Countdown to Annihilation: Genocide in Myanmar

Penny Green / Thomas MacManus / Alicia de la Cour Venning

Foreword

For decades, the Rohingya people in Myanmar have been victims of widespread governmental violations that, when considered holistically, and analysed systematically, reveal a bleak conclusion: the Rohingya people are gradually being decimated.
Continue reading “Countdown to Annihilation: Genocide in Myanmar”

Rohingya demand their voting rights and Stop Genocide against them

Rohingya community from United Kingdom (UK) and it well-wishers demonstrated at the British Foreign Office on November 5, calling on the British government to support a UN Commission of Inquiry into possible genocide against the Rohingya of Burma, according to Burmese Rohingya Organization UK (BROUK) press release.

UK-demo-01
Continue reading “Rohingya demand their voting rights and Stop Genocide against them”