မောင်တောမြောက်ပိုင်းတွင် ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု သက်သေအထောက်အထားများ ကို အသစ်ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာစစ်တပ်တပ်များက ဖျက်ဆီးပစ်နေ

မျက်မြင်သက်သေများ၏ ထွက်ဆိုချက်အရ မောင်တောမြောက်ပိုင်းသို့ အသစ်ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာစစ်တပ်များသည် ပြီးခဲ့သည့်အပတ်မှစ၍ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လအတွင်းပြုလုပ်ခဲ့သည့် “ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းများ”စစ်ဆင်ရေးအတွင်း သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် ရိုဟင်ဂျာရွာသားများ၏ အစုလိုက်အပြုံလိုက် မြှုပ်ခဲ့သည့်သင်္ချိုင်းများကို ဖျက်စီးပစ်နေခြင်းများလုပ်ဆောင်နေသည့်ဟု ပြောဆိုသည်။ Continue reading “မောင်တောမြောက်ပိုင်းတွင် ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု သက်သေအထောက်အထားများ ကို အသစ်ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာစစ်တပ်တပ်များက ဖျက်ဆီးပစ်နေ”

Newly deployed Burma Army troops destroying evidence of Rohingya genocide in northern Maungdaw

According to eyewitness sources, Burma Army troops newly deployed to northern Maungdaw have during the past week been destroying evidence of mass graves of Rohingya villagers killed in the August 2017 “clearance operations.” Continue reading “Newly deployed Burma Army troops destroying evidence of Rohingya genocide in northern Maungdaw”

Analysis – Suspicious inconsistencies in Burma Army report of recent “ARSA attack” in northern Maungdaw

A recent Burma Army report of an attack by “ARSA terrorists” on security forces in northern Maungdaw differs markedly from a video put out by ARSA of the same attack, raising suspicions about the authenticity of the incident.

             Burmese Military government and their deceitful political games.
                                            Cartoon by Ronnie Palmtrees

Continue reading “Analysis – Suspicious inconsistencies in Burma Army report of recent “ARSA attack” in northern Maungdaw”

Breaking News: Hundreds of Burma Army reinforcements cause panic among Rohingya in Maungdaw

Reinforcement of hundreds of fully armed Burmese government troops into villages around Maungdaw township, northern Rakhine State, since early afternoon today is causing panic among local Rohingya communities.

Continue reading “Breaking News: Hundreds of Burma Army reinforcements cause panic among Rohingya in Maungdaw”

KPN Press Release: New report debunks “terrorist attack” pretext for Burma Army operations against Rohingya

November 22, 2018

New report debunks “terrorist attack” pretext for BurmaArmy operations against Rohingya

A new report by Kaladan Press gives a detailed account of theBurma Army’s August 2017 “clearance operations” in the large fishing village ofAlethankyaw in southern Maungdaw, uncovering new evidence that the operationsagainst the Rohingya were carefully pre-planned, and not a response to“terrorist attacks” on August 25, as claimed by the Burmese government.

Continue reading “KPN Press Release: New report debunks “terrorist attack” pretext for Burma Army operations against Rohingya”

The Killing Fields of Alethankyaw

The centuries-old fishing community of Alethankyaw in southern Maungdaw is one of hundreds of Rohingya villages attacked and razed by Burmese government security forces during their brutal “clearance operations” that began in August 2017 and which drove over 720,000 refugees into Bangladesh.

The government maintains that the operations were in response to coordinated “terrorist” attacks on August 25
on thirty police posts, including in Alethankyaw, and that villagers burned their own houses and fled. But this report, based on in-depth interviews with thirty refugees from Alethankyaw, including fishermen, farmers, shopkeepers, housewives and teachers, tells a very different story: the nine-day assault by the Burma Army on their village was carefully pre-planned and implemented, and the 1,000-strong “terrorist” attack on Alethankyaw as described by the government did not and could not have happened.

The report “The Killing Fields of Alethankyaw,” based on eyewitness testimony, exposes systematic preparation and execution of the operations by government forces, using military infrastructure built up along the western edge of the Mayu mountain range since 2012 and Kaladan Press gives a detailed account of the Burma Army’s August 2017 “clearance operations” in the large fishing village of Alethankyaw in southern Maungdaw, uncovering new evidence that the operations against the Rohingya were carefully pre-planned, and not a response to “terrorist attacks” on August 25, as claimed by the Burmese government.

To read full document, Please click here

Rohingya villagers’ testimony sheds new light on Amnesty International’s latest report

Testimony of Rohingya villagers from Kha Maung Seik village tract, northern Maungdaw, implicates the Burmese security forces as the instigators of attacks on civilians in their area on August 25, 2017, offering a very different version of events than that given by Amnesty International in their new May 22nd report. Continue reading “Rohingya villagers’ testimony sheds new light on Amnesty International’s latest report”

Refugee testimonies contradict Burmese government version of the August 25 “terrorist attacks”

An investigative analysis by Kaladan Press Network
Since the start of the ongoing large-scale “clearance” operation against the Rohingya population by Burmese security forces, the Burmese government’s Information Committee and state media have consistently reported that the operation is a response to over 30 coordinated “extremist terrorist” attacks against police stations and outposts in northern Rakhine State on August 25, 2017. Continue reading “Refugee testimonies contradict Burmese government version of the August 25 “terrorist attacks””

Authorities clearing burned villages in Maungdaw

Since October 3, 2017, Maungdaw township authorities and Border Guard Police have been jointly organizing the clearing of burned Rohingya villages in Maungdaw, according to Halim, a Human Rights watchdog from Maungdaw. Continue reading “Authorities clearing burned villages in Maungdaw”

Authorities clearing burned villages in Maungdaw

Since October 3, 2017, Maungdaw township authorities and Border Guard Police have been jointly organizing the clearing of burned Rohingya villages in Maungdaw, according to Halim, a Human Rights watchdog from Maungdaw. Continue reading “Authorities clearing burned villages in Maungdaw”