ေမာင္ေတာတြင္ ေရငံငါး ရွားပါးမႈ ၾကံဳေတြ႕ေနရ

ေမာင္ေတာျမိဳ႕ရွိ ျမိဳ႕မေစ်းတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ အပတ္ မွ စ၍ ေရငံငါးမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ ျပည္သူမ်ား ငါးရွားပါးမႈ ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနေၾကာင္း ေမာင္ေတာျမိဳ႕မွ လူၾကီး ဦးေဇာ္ေကာ္ရီယာ မွ ေျပာျပသည္။
Continue reading “ေမာင္ေတာတြင္ ေရငံငါး ရွားပါးမႈ ၾကံဳေတြ႕ေနရ”

ရိုဟင္ဂ်ာ ကို ရခိုင္မူဆလင္ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမည္ဟု အာဏာပိုင္ ေျပာ

စစ္ေတြ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္။ ။ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ စစ္ေတြျမိဳ႕ေပၚ ရိုဟင္ဂ်ာ ရပ္မိ ရပ္ဖ လူႀကီးတို႔ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဗႏၶဳလ ခန္းမ ၌ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႕ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အား ရခိုင္မူဆလင္ အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္ ဟု ယင္းေတြ႕ဆံုပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ား၏ ထြက္ဆုိခ်က္အရ သိရသည္။
Continue reading “ရိုဟင္ဂ်ာ ကို ရခိုင္မူဆလင္ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမည္ဟု အာဏာပိုင္ ေျပာ”

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမိ်ဳးသား လူ ့အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံ (၂/၂၀၁၄) အား ကန္ ့ကြက္ျခင္း

အာရ္ကာန္ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

အာရ္ကာန္၊ ျမန္မာျပည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမိ်ဳးသား လူ ့အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံ (၂/၂၀၁၄) အား ကန္ ့ကြက္ျခင္း
ရက္စြဲ႕။ ၁၉ ၊ ၀၂ ၊၂၀၁၄

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ ့အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၊ ေမာင္းေတာျမိဳ ့နယ္၊ ဒုခ်ီးရားတန္းေက်းရြာ၌ ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္္သည့္ ကိစၥႏွင့္္ပါတ္သက္၍  ေဖေဖၚဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန ့တြင္အစီရင္ခံစာ (၂/၂၀၁၄) တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္ကို ေလ့လာေတြ ့ရွိရပါသည္။

Continue reading “ျမန္မာႏိုင္ငံ အမိ်ဳးသား လူ ့အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံ (၂/၂၀၁၄) အား ကန္ ့ကြက္ျခင္း”

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ပဋိပကၡ ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ သမၼတက ဖြဲ႔စည္းေပးလိုက္ေသာ ေကာ္မရွင္ အေပၚ သေဘာထား ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း

ျပည္ပေရာက္အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ၏ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ပဋိပကၡ ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ သမၼတက ဖြဲ႔စည္းေပးလိုက္ေသာေကာ္မရွင္အေပၚသေဘာထား ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း ကုိ အျပည့္အစုံ ေလ့လာလုိပါ ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ။