ပထမဦးဆုံး ရိုဟင္ဂ်ာ သတင္းစာဆရာ ကြယ္လြန္

၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွ စ၍ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား၏ သတင္းမ်ားကုိ အထူးဦးစားေပး ေရးသားသည့္ ပထမဆုံး ရုိဟင္ဂ်ာ သတင္း ျဖစ္ေသာ ကုလားတန္သတင္းကြန္ယက္ ( ေကပီအန္) ၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ တဦးျဖစ္သည့္ ဦးေဖာ္ယာစ္ အာမတ္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၃၀ ရက္ေန႔ ည ၁၁နာရီ ၅၄ မီနစ္တြင္ ပုဂၢလိက စစ္တေကာင္းျမိဳ႕ေတာ္ေဆးရုံးတြင္ ႏွလုံးေရာဂါျဖင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ေတာ္ခံယူသြားသည္။ (ကြန္လြန္သြားသည္။)

Inna lillahi wa inna ilahi rajeun – အမွန္ဆိုသည္ကား, အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံသုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ပိုင္ဆုိင္သမွ် ႏွင့္အမွန္တကယ္သူ႔ထံသုိ႕ က်ေနာ္တို႔ျပန္လာၾကလိမ့္မည္။ [Noble ကုရ္အာန္ 2: 156]

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ရုိဟင္ဂ်ာ ညီလာခံတြင္ ဦးေဖာ္ယာစ္ မိန္းခြန္းေျပာေနစဥ္

ဦးေဖာ္ယာစ္သည္ သူ႔ဇနီးႏွင့္ အတူ သား ၆ ေယာက္၊ သမီး ၅ ေယာက္၊ ေျမးျမစ္မ်ားကုိ က်န္ရစ္ထား ခဲ့သည္။

ဦးေဖာ္ယာစ္သည္ ပထမဆုံး ရုိဟင္ဂ်ာ သတင္းသမားတဦးျဖစ္သည့္ အျပင္ ဘဂၤါလားေဒရွ္ႏုိင္ငံ၊ စစ္တေကာင္းျမိဳ႕ေရာက္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူၾကီးမ်ားဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ကုလားတန္သတင္းဌာန ကုိယ္စား ႏုိင္ငံတကာ ျမန္မာ သတင္း စတင္ တည္ေထာင္ရာတြင္ လက္မွတ္ထုိးသူ တဦးလည္း ျဖစ္သည္။

ဦးေဖာ္ယာစ္၏ ဖခင္မွာ ဘာသာေရးဆရာ – ေမာ္လာနာ ဟူဆိန္ အာမတ္ျဖစ္ျပီး၊ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၉ ရက္ေန႕တြင္ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ဘဇားေက်းရြာအုပ္စု၊ ယင္းမာ ( အမ္အုိင္) ေက်းရြာ တြင္ ေမြးဖြါးခဲ့သည္။ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းပညာေရးကုိ ေတာင္ဘဇားအစုိးရ အလယ္တန္း ေက်ာင္းတြင္သင္ၾကားခဲ့ျပီး၊ အထက္တန္းပညာေရး ႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ကုိ ဘူးသီးေတာင္ အစုိးရ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

တကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္ကုိ ပုသိမ္ဒီဂရီေကာလိပ္တြင္၄င္း၊ ဒုတိယႏွစ္ကုိ စစ္ေတြေကာလိပ္တြင္၄င္း၊ ဘြဲ႕ရရန္ က်န္ရွိေသာႏွစ္ ႏွင့္ သိပၸံဘြဲ႕ (အဏၰဝါဇီဝေဗဒ)ကုိ ေမာ္လျမိဳင္ ဒီဂရီေကာလိပ္ မွ ရရွိခဲ့သည္။

ဦးေဖာ္ယာစ္သည္ ဘြဲ႕ရျပီးေနာက္ ေစတီျပင္ အစုိးရမူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းဆရာ အျဖစ္ အလုပ္၀င္ခဲ့ျပီး၊ ေနာင္တြင္ ေတာင္ဘဇားအစုိးရ အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ အလယ္တန္းျပဆရာ အျဖစ္၄င္း၊ ဘူးသီးေတာင္ အစုိးရ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ အထက္တန္းျပဆရာ အျဖစ္၄င္း အလုပ္ လုပ္ခဲ့သည္။ သု႔ိေသာ္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာစစ္ေထာက္လွမ္းေရး၏ အျမဲတေစ လုိက္လံေႏွာင့္ယွက္ ျခင္း ႏွင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ သူ႔မိသားစု၊ ေဆြးမ်ိဳးမ်ား၊ အသိမိတ္ေဆြ မ်ားႏွင့္ ေမြးရပ္နယ္ေျမ မ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္၍ ဘဂၤါလာေဒရွ္ႏုိင္ငံ သုိ႔ ထြက္ေျပးလာခဲ့သည္။

ရုိဟင္ဂ်ာ ေကာ္မူနီတီ အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္ေနစဥ္

ဘဂၤါလာေဒရွ္ႏုိင္ငံေရာက္ျပီး ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးအတြက္ လႈပ္ရွားရန္အတြက္ ရုိဟင္ဂ်ာ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕(အာရ္ေအစ္အုိ) တြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ေနာင္တြင္ ၄င္းအဖြဲ႕ အစည္းတြင္ ဗဟုိအလုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထုိေနာက္ အာရ္ကာန္ ရုိဟင္ဂ်ာ အစၥလာမ္ခ္ တပ္ဦး(ေအအာရ္အုိင္အဖ္) တြင္လည္း ဗဟုိအလုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္၄င္း၊
ေအအာရ္အုိင္အဖ္ ကုိ ဖ်က္သိမ္းျပီး၊ အာရ္ကာန္ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ေအအာရ္အန္အုိ) ဖြဲ႔စည္းရာတြင္လည္း ဗဟုိအလုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။

ေအအာရ္အန္အုိ မွ တဆင့္ ဦးေဖာ္ယာစ္သည္ ကုလားတန္ သတင္းကြန္ယက္ ေျပာင္းေရြ႕၍ သတင္း ဆရာအျဖစ္စတင္ လုပ္ကုိင္ျပီး၊ ၄င္းတြင္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ဘ၀ျဖင့္ ကြန္လြန္သြားသည္။

ဦးေဖာ္ယာစ္သည္ ရုိးသား၊ ဂတိ၊ သစၥာ သမာဓီ ႏွင့္ ျပည့္စုံသူတဦးျဖစ္ျပီး၊လူမ်ိဳးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း ေပၚတြင္လည္းသစၥာရွိသူတဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ တျခားသူမ်ားကဲ့သုိ႕ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္း အဖြဲ႕အစည္းမွ ထြက္ခြာသြားသူတဦးမဟုတ္ေၾကာင္း ေသသည့္အထိ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ေနခဲ့သူတဦးျဖစ္သည္။

Leave a Reply