အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ျမန္မာစစ္တပ္က အစီအစဥ္ရွိရွိ ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ၿပီး ဖံုးကြယ္ရန္ က်ိဳးစားမႈကို ရိုဟင္ဂ်ာတို႔က အစီရင္ခံစာထုတ္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ “နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး” လုပ္စဥ္ ျမန္မာ လုံၿခံဳေရးတပ္မ်ား က  က်ဴးလြန္သည့္ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားဖြယ္ ဖိႏွိပ္ရက္စက္ပံု အေသးစိပ္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူတို႔ကဖံုးကြယ္မႈကို ထုတ္ေဖၚေသာေပးသည့္ ဒုကၡသည္ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္မ်ားကို အေျခခံထားသည့္ အစီရင္ခံစာသစ္ တခုျဖစ္ေၾကာင္း ကုလားတန္ သတင္းကြန္ယက္မွ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္  ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

အစီရင္ခံစာ မ်က္ႏွာဖုံး
အစီရင္ခံစာ မ်က္ႏွာဖုံး

ကုလားတန္ သတင္းကြန္ယက္မွ ထုတ္ျပန္သည့္ “တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားဖြယ္ရာ သက္ေသမ်ား” အစီရင္ခံစာသည္ ေမာင္ေတာ ေဒသ ေျမာက္ပုိင္းရွိ ရြာ ၉ ရြာမွ အမ်ိဳးသမီး ၂၁ ဦး၏ေျပာဆိုခ်က္ကို အေျခခံထားသည္။ ၎အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလ စစ္ဆင္ေရးလုပ္စဥ္မွစ၍ ဘင္ဂၤါလားဒါရွ္ ႏိုင္ငံသို႔ေျပး လာၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဤေမးျမန္းခ်က္ကို ဘဂၤါလားဒါရွ္ အေျခစိုက္  ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီးေရွ႕ေန ရာဇီယာ စူလတန္နာ ႏွင့္ အတူ ရိုဟင္ဂ်ာ သတင္းဌာန- ကုလားတန္ သတင္းကြန္ယက္က လုပ္ေဆာင္သည္။
အမ်ိဳးသမီးအားလံုးနီးပါး၏ လင္ေယာက္်ားမ်ားသည္ ျမန္မာစစ္တပ္ မွ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေပ်ာက္ ဆုံးျခင္း မ်ားျဖစ္ၾကရသည္။ တခ်ိဳ႕မွာ လူ ၄၀ ထက္ပုိေသာ အစုလုိက္အသတ္ခံရမႈတြင္ ပါသြားၾက သည္။ ဤအမ်ိဳးသမီး တ၀က္၏ ကေလးမ်ားမွာ ရက္ရက္စက္စက္ ေျခာက္လွန္႔ျပသည့္ သတ္ျပျခင္း မ်ိဳး ခ့ၾကရသည္။ ေမြးကင္းစမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားကုိ အရွင္လတ္လတ္ မိးပုံထဲပစ္ထည့္ျခင္း၊ ႏွင္းသတ္ခံရျခင္း၊ မ်က္ေစ့ေရွ႕တြင္ ပစ္သတ္ခံရဲခင္း၊ လည္ျဖတ္ခံရျခင္းမ်ားေတြ႕ၾကရသည္။
ေျပာျပသူမ်ားက ျမန္မာစစ္တပ္သည္ အနည္းဆံုး အမ်ိဳးသမီး ၇၀ ကို မုဒိမ္းက်င့္ပံုကို ေျပာျပၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ရြာျပင္ကြက္လပ္မ်ားတြင္ ေသနတ္ႏွင့္ ခ်ိန္၍ စုေ၀းထားစဥ္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားကို ဆြဲေခၚ၍ အနီးရွိ အိမ္မ်ား၊ လယ္ကြင္းမ်ား၊ ေတာမ်ား၊ စစ္စခန္းမ်ားတြင္ မုဒိမ္းက်င့္ၾကသည္။ မုဒိမ္းက်င့္ခံရသူ အနည္းဆံုး ၆ ဦး အသတ္ခံရသည္။တခ်ိဳ႕မွာ ရက္စက္စြာ ကိုယ္ခႏၶာမ်ား လွီးျဖတ္ခံရသည္။
မတူသည့္ရြာမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေျပာျပခ်က္မ်ားသည္ တူညီေနၿပီး ထိုသို႔ ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္မႈတို႔ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အရပ္သားမ်ားအေပၚ လုပ္ေဆာင္သည္မွာ ထင္ရွားသည္။ သက္ေသမ်ားက ထိုျပစ္မႈမ်ားကို စံနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပသသည္၊ အျပည့္အ၀ တာ၀န္ယူရမည္။
အစီရင္ခံစာတြင္ ျပစ္မႈမ်ားကို တရာ၀င္ဖံုးကြယ္ထားသည္ကို ေဖၚျပသည္။ ျမန္မာစစ္သား မ်ားက ရြာသား မ်ားကို ၀ိုင္းထားၿပီး ဗီြဒီယို ကင္မရာေရွ႕တြင္ ထိုရက္စက္မႈတို႔သည္ ရိုဟင္ဂ်ာ စစ္သားမ်ားက လုပ္သည္ ဟု အဓမၼ ထြက္ဆိုခိုင္းသည္။
“ အဆင့္တိုင္းမွာ အစီအစဥ္ရွိရွိ ဖံုကြယ္ထားတယ္။” ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ ေမးျမန္းေပးသူ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီး ေရွ႕ေန ရာဇီယာ စူလတန္နာ ကေျပာသည္။
“  ဒီရက္စက္မႈေတြကို ျမန္မာအစိုးရက ျငင္းကြယ္ ေန တာကို ရပ္ရမယ္။ သူတို႔စစ္တပ္ကို သူတို႔ တာ၀န္ခံရမယ္။”
“  အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ရဲ၀င့္စြာျဖင့္ေျပာျပလိုက္ပါၿပီ – ကမၻာက ၾကားႏိုင္ၾကပါေစ။ ”ရာဇီယာ ကဆိုသည္္။

ဤအစီရင္ခံစာကို ကုလားတန္သတင္းဌာနမွ ထုတ္လုပ္ျပီး၊  kaladanpress.org မွာ ဖတ္ရႈႏိုင္ ပါသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.