တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားဖြယ္ရာသက္ေသမ်ား – ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ျမန္မာစစ္တပ္က ဖိႏွိပ္ရက္စက္ပံု အေသးစိပ္ အစီရင္ခံစာ

ကုလားတန္ သတင္းကြန္ယက္
 ထုတ္ျပန္ခ်က္

ေဖဖ၀ါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။

တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားဖြယ္ရာသက္ေသမ်ား – ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ျမန္မာစစ္တပ္က ဖိႏွိပ္ရက္စက္ပံု အေသးစိပ္ အစီရင္ခံစာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္        “ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး” လုပ္စဥ္ ျမန္မာလုံၿခံဳေရးတပ္မ်ားက  က်ဴးလြန္သည့္ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားဖြယ္ ဖိႏွိပ္ရက္စက္ပံုအေသးစိပ္ကိုဒုကၡသည္ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္မ်ားကိုအေျခခံထားသည့္ အစီရင္ခံစာသစ္ျဖစ္သည္။

ကုလားတန္ သတင္းကြန္ယက္မွ ထုတ္ျပန္သည့္ “ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားဖြယ္ရာသက္ေသမ်ား” အစီရင္ခံစာသည္ ေမာင္ေတာေဒသရြာ ၉ ရြာမွ အမ်ိဳးသမီး ၂၁ ဦး၏ေျပာဆိုခ်က္ကိုအေျခခံထားသည္။ ၎အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလစစ္ဆင္ေရးလုပ္စဥ္မွစ၍ ဘင္ဂၤါလားဒါရွ္ ႏိုင္ငံသို႔ေျပးလာၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီး အားလံုးနီးပါးမ်ား၏ လင္ေယာက္်ားမ်ားသည္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ သတ္ျဖတ္ ျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းမ်ားျဖစ္ၾကရသည္။တခ်ိဳ႕မွာ လူ ၄၀ ထိ ေသာအစုလိုက္အသတ္ခံရမႈတြင္ ပါသြားၾကသည္။ ဤအမ်ိဳးသမီး တ၀က္၏ ခေလးမ်ားမွာရက္ရက္စက္စက္ ေျခာက္လွန္႔ျပသည့္ သတ္ျပျခင္းမ်ိဳးခံၾကရသည္။ ေမြးကင္းစမ်ား၊ခေလးငယ္မ်ားကိုအရွင္လတ္လတ္ မီးပံုထဲပစ္ထည့္ျခင္း၊ နင္းသတ္ခံရျခင္း၊ မ်က္ေစ့ေရွ႕တြင္ ပစ္သတ္ခံရျခင္း၊ လည္ျဖတ္ခံရျခင္းမ်ားေတြ႕ၾကရသည္။

ေျပာျပသူမ်ားက ျမန္မာစစ္တပ္သည္ အနည္းဆံုးအမ်ိဳးသမီး   ၇၀ ကိုမုဒိမ္းက်င့္ပံုကို ေျပာျပၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ရြာျပင္ကြက္လပ္မ်ားတြင္ ေသနတ္ႏွင့္ ခ်ိန္၍ စုေ၀းထားစဥ္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းခေလးမ်ားကိုဆြဲေခၚ၍ အနီးရွိအိမ္မ်ား၊ လယ္ကြင္းမ်ား၊ ေတာမ်ား၊ စစ္စခန္းမ်ားတြင္ မုဒိမ္း က်င့္ၾကသည္ ။ မုဒိမ္းက်င့္ခံရသူအနည္းဆံုး ၆ ဦး အသတ္ခံရသည္။ တခ်ိဳ႕မွာ ရက္စက္စြာ ကိုယ္ခႏၶာမ်ား လွီးျဖတ္ခံရသည္။

မတူသည့္ရြာမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေျပာျပခ်က္မ်ားသည္ တူညီေနၿပီး ထုိသုိ႔ ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္မႈ တုိ႔ကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အရပ္သားမ်ား အေပၚ လုပ္ေဆာင္သည္မွာ ထင္ရွားသည္။ သက္ေသမ်ား ကထိုျပစ္မႈမ်ားကို စံနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းျပသသည္၊ အျပည့္အ၀ တာ၀န္ယူရမည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ ျပစ္မႈမ်ားကို တရာ၀င္ဖံုးကြယ္ထားသည္ကို ေဖၚျပသည္။ ျမန္မာစစ္သားမ်ား  ရြာသား မ်ားကုိ ၀ိုင္းထားၿပီး ဗီြဒီယိုကင္မရာေရွ႕တြင္ ထိုရက္စက္မႈတို႔သည္ ရိုဟင္ဂ်ာ စစ္သားမ်ားက လုပ္သည္ ဟု အဓမၼ ထြက္ဆုိခုိင္းသည္။

“ အဆင့္တိုင္းမွာ အစီအစဥ္ရွိရွိ ဖံုကြယ္ထားတယ္။”

ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ ေမးျမန္းေပးသူ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီးေရွ႕ေန ရာဇီယာစူလတန္နာ က ေျပာ သည္။  “  ဒီရက္စက္မႈေတြကို  ျမန္မာအစိုး ရကျငင္းကြယ္ေနတာကိုရပ္ရမယ္။ သူတို႔စစ္တပ္ကိုသူတို႔ တာ၀န္ခံရမယ္။”

ကုလားတန္သတင္းကြန္ယက္ကဤရက္စက္ေသာျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ လြတ္လပ္သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈလုပ္ရန္၊လူသားခ်င္းစာနာမႈရရွိေရးအတြက္ အကန္႔အသတ္မထားရန္၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကိုအသိမွတ္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။သို႔မွသာသူတို႔၏အိမ္မ်ားဆီသို႔ လံုၿခံဳစိတ္ ခ်စြာျပန္ ႏိုင္ၾက ေပလိမ့္မည္။

“ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ရဲ၀င့္စြာျဖင့္ေျပာျပလိုက္ပါၿပီ – ကမၻာက ၾကားႏိုင္ၾကပါေစ။ ”ရာဇီယာကဆိုသည္္။
အစီရင္ခံစာကို kaladanpress.org/burmese မွာ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

ဆက္သြယ္ရန္
ရာဇီယာစူလတန္နာ -Tel:+ ၈၈ ၀၁၈၁၈၄၆၆၀၇၈ ( အဂၤလိပ္)
တင္စိုး – Tel:+ ၈၈ ၀၁၇၁၄၃၈၁၁၁၀ ( အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျမန္မာ)
ကုလားတန္သတင္းကြန္ယက္သည္ ပထမဆံုးရိုဟင္ဂ်ာသတင္းဌာနျဖစ္ျပီး၊ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္သည္။

Leave a Reply