ရခုိင္ျပည္နယ္ ျမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕မွာ ညမထြက္ရ အမိန္႔ ရုပ္သိမ္း

ရခုိင္ျပည္နယ္ျမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕ျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပား၊ ေပါက္ေတာ မ်ားမွ ည မထြက္ရ အမိန္႕ကုိ ရုပ္သိမ္းခဲ့ေသာ္လည္း က်န္ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ထုတ္ျပန္ထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္ နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးလွသိန္း မွ ေျပာဆုိသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ည ၁၀ နာရီ မွ နံနက္ ၄ နာရီအထိ ထုတ္ျပန္ထားခဲ့ေသာ ပုဒ္မ ၁၄၄- ညမထြက္ရအမိန္႔ကို ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔ မွ စတင္ၿပီး ျပန္လည္ရုပ္သိမ္း လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဓိကရုန္းေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၁၄၄- ညမထြက္ရအမိန္႔ကို စတင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ ေသာ အဓိကရုန္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ညမထြက္ရအမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပား၊ ေပါက္ေတာ စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ညမထြက္ရအမိန္႔ကို  ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္ လည္း ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕မွာ ဆက္လက္ထုတ္ျပန္ထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အမည္မေဖၚလုိသူ စစ္ေတြျမိဳ႕ မွ ရပ္မိရပ္ဖ တဦး မွ ေျပာဆုိသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ၊ ရမ္းၿဗဲ၊ စစ္ေတြ၊ ေမာင္ေတာ ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ညမထြက္ရအမိန္႔ ပုဒ္မ ၁၄၄ ကို ေနာက္ထပ္ ၂ လ တုိးျမွင့္ထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္ေတြတြင္ ည မထြက္ရ အခ်ိန္ကုိ ည ၉ နာရီ မွ နံနက္ ၅ နာရီ အထိ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply