ရခုိင္ျပည္နယ္ ျမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕မွာ ညမထြက္ရ အမိန္႔ ရုပ္သိမ္း

ရခုိင္ျပည္နယ္ျမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕ျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပား၊ ေပါက္ေတာ မ်ားမွ ည မထြက္ရ အမိန္႕ကုိ ရုပ္သိမ္းခဲ့ေသာ္လည္း က်န္ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ထုတ္ျပန္ထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္ နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးလွသိန္း မွ ေျပာဆုိသည္။

Continue reading “ရခုိင္ျပည္နယ္ ျမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕မွာ ညမထြက္ရ အမိန္႔ ရုပ္သိမ္း”

Act 144 withdrawn from some Townships of Arakan state

Maungdaw, Arakan State: Emergency Act 144 has been withdrawn from some townships – Kyauktaw, Mrauk-U,Min Bya and Pauktaw- and the Act 144 still remains  in other townships of Arakan State, according to U Hla Thein, press and information officer of Arakan state government.
Continue reading “Act 144 withdrawn from some Townships of Arakan state”