သည္မုိး သည္ေလ သည္လူေတြ

ကုိေအာင္တင္

ဇြန္လ(၂)ရက္ ၂၀၁၃ခု မနက္ပုိင္း RFAမွာ ရုိဟင္ဂ်ာလူဦးေရ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကိစၥကုိ ကေနဒါက ေဒါက္တာခင္ေစာဝင္းနဲ႔ အေမရိကက ကုိေအာင္မုိးဝင္းတုိ႔ ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးသြားတာကုိ စိတ္မသက္မသာ နားေထာင္ရတယ္။ အဲဒီမတုိင္ခင္ကလည္း ေဒါက္တာခင္ေစာဝင္းရဲ့ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခ်က္ကုိ RFAက အႀကိမ္ႀကိမ္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ပါတယ္။
Continue reading “သည္မုိး သည္ေလ သည္လူေတြ”