လြတ္လပ္ေသာ အာရွ အသံ မွ ထုတ္လႊင္ေသာ သတင္းအေပၚ ေအအာရ္အန္အုိ မွ ကန္႕ကြက္ရွဳတ္ခ်

အာရ္ကာန္ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ိဴးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
အာရ္ကာန္၊ ျမန္မာျပည္
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ေဘာလ ၂၄ ရက္

လြတ္လပ္ေသာ အာရွ အသံ မွ ထုတ္လႊင္ေသာ သတင္းအေပၚ ေအအာရ္အန္အုိ မွ ကန္႕ကြက္ရွဳတ္ခ်

ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႕ လြတ္လပ္ေသာ အာရွအသံ ျမန္မာပုိင္းအစီစဥ္မွ ထုတ္လႊင္ေသာသတင္း “ျမန္မာနဲ႕ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွနယ္စပ္ ေန႕ခ်င္းျပန္သြားလာမႈ တင္းၾကပ္လိုက္ၿပီ”  ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ “ျမန္မာအစိုးရ GE စစ္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ ၀န္ထမ္း ၃ ဦးကို အာရ္ကန္ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး ARNO က ဖမ္းဆီးထားတယ္လို႕ ယူဆတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နဲ႔ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏိုင္ငံတကၠနက္ၿမိဳ႕တို႔အၾကား ေန႔ခ်င္းျပန္သြားလာမႈကို ျပီးခဲ့တဲ့ နို၀င္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔က စျပီး ျမန္မာဘက္ရွိ နယ္စပ္ အ၀င္အထြက္ရုံး ကုိ အကန္႔အသတ္မရွိ ပိတ္ဆို႔ လိုက္တယ္ လို႔ သိရပါတယ္။” ဆုိသည့္ ကုိ ေအအာရ္အန္အုိ အေနျဖင့္ ျပင္းျပင္းတန္တန္ ရွဳတ္ခ် ကန္႔ကြက္ သည္။
ျမန္မာအစိုးရ GE စစ္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ ၀န္ထမ္း ၃ ဦးကို ဖမ္းဆီးထားသည့္ ဆုိရာတြင္ ေအအာရ္အန္အုိ အေန႔ျဖင့္ တုိက္ရုိက္ေသာ္၄င္း၊ သြယ္၀ုိက္၍ေသာ္၄င္း ပတ္သက္မႈမရွိပါ။ ေအအာရ္အန္အုိ ၏ ဂုဏ္သိကၡ က်ဆင္းေစရန္ ႏုိင္ငံေရးအရ လံၾကဳပ္ လုပ္ဇာတ္ခင္းျပီး ထုတ္လႊင္ သည့္ သတင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ျပင္းျပင္းတန္တန္ ကန္႔ကြက္သည့္ အျပင္ လြတ္လပ္ေသာ အာရွအသံ အေနျဖင့္ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားျပသပါရန္ ေတာင္းဆုိသည္။

ထုိ႕ျပင္ ေအအာရ္အန္အုိ သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္ေပၚတြင္ ရပ္တည္ေသာ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္း တခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ျပႆနာကုိ ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္းမႈျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေဆာင္ရြက္ ႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္သည္။

အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္။
ႏူရ္အီစၥလာမ္ ဖုံး ။ + ၄၄ ၇၉၄၇၈၅၄၆၅၂

Leave a Reply