အဓိကရုဏ္းကုိလည္း လုပ္၊ ဓါးျမ လည္း တုိက္

ေမာင္ေတာ (ကုလားတန္) ။    ။ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း မွ ရဲအုပ္ သန္းတင္သည္ ယေန႕ ၉းဝဝ နာရီ ခန္႕တြင္   လုံျခဳံေရး အရာရွိအျဖစ္ ေဆာ္ယာဒ္ဟူေဆာင္း၏ ေနအိမ္သုိ႕ စစ္ေဆးရန္ ရွိသည့္ဟု အေၾကာင္းျပျပီး၊ အိမ္အတြင္းသုိ႕ အတင္း တံခါး ရုိက္ခ်ိဳး၍ ဝင္ေရာက္သြားေၾကာင္းသိရသည္။

၎အခ်ိန္တြင္ ေဆာ္ယာဒ္ဟူေဆာင္ ေနထုိင္ေသာ ဗုိလ္မွဴးရြာကုိလည္း ရခုိင္ ႏွင့္  ရဲ တုိ႕ေပါင္းျပီး မီးရွိဳးေန သည့္ အခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။ ရဲအုပ္ သန္းတင္လည္း ေဆာ္ယာဒ္ ဟူေဆာင္ အိမ္ကုိ ရွာေဖြေနစဥ္ ေငြသား သိန္း ၄၀ ႏွင့္ ေရႊသား ၅၀ က်ပ္သားတုိ႕ကုိ ယူျပီး၊ ၎ကုိလည္း ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္းသိရသည္။

၎မွာ စီးပြါးေရးသမား တဦးျဖစ္ျပီး ရဲအုပ္ သန္းတင္ႏွင့္ ရင္းႏွီးသူတဦးလည္းျဖစ္သည္။ သုိ့ေသာ္ ထုိ ရဲအရာရွိသည္ အဓိကရုဏ္း ကုိ အခြင့္ေကာင္း ယူျပီး ရဲအရာရွိအက်ိဳးအတြက္ လုယူသြားျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply