လုံျခံဳေရးတပ္ ႏွင့္ ရခုိင္ ပူးေပါင္း၍ ညမထြက္ရ အမိန္႕ခ်ိန္အတြင္း ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ သတ္၊ အိမ္ မီးရွိဳး

ေမာင္ေတာျမိဳ႕တြင္ ည မထြက္ရ အမိန္႕ကုိ ည ၆ နာရီ မွ နံနက္ ၆ နာရီ ထိ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ျမန္မာ အစုိးရ မွ ေက်ညာခဲ့ေသာ္လည္း လုံျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အတူ ရခုိင္ လူမ်ိဳးမ်ား သည္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အိမ္မ်ားကုိ မီးရွဳးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လုံျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား( ရဲ၊ လုံထိန္း ႏွင့္ နစက) တုိ႕သည္ ျမိဳ႕သူၾကီးေက်းရြာသား ၄ ဦး ကုိ သတ္ျဖတ္ျပီး၊ အေလာင္းမ်ားကုိ ည ၁၁း၃၀ နာရီ တြင္ ၎တုိ႕၏ ကားေပၚတြင္ တင္ေဆာင္သြားေၾကာင္း ျမဳိ႕သူၾကီးရြာသား တဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

ည ၁၁း၄၅ နာရီ အခ်ိန္တြင္ လုံထိန္မ်ားႏွင့္ အတူ ရခုိင္မ်ားသည္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေက်းရြာမ်ားသုိ႕ သြားေရာက္ တုိက္ခုိက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

နစက ႏွင့္ လုံျခဳေရးမ်ား၏ တရပ္ကားမ်ားကုိ ေမာင္ေတာျမိဳ႕ ေဘာ္လုံးကြင္းတြင္ ရပ္နားေနစဥ္ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ား သည္ တရပ္ကားမွ ဓါတ္ဆီမ်ာကုိ ထုတ္ယူျပီး  ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား၏ အိန္မီးရွိဳးရာတြင္ အသုံးေနေၾကာင္း၊ နစက ႏွင့္ လုံျခံဳေရးတပ္သားမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးေနေၾကာင္း ေမာင္ေတာျမိဳ႕၊ အမွတ္ ၅ ရပ္ကြက္ ေန ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ သတင္းေပးခ်က္အရ သိရသည္။

လုံျခံေရးတပ္သားမ်ားသည္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕ နယ္ မွ ေညာင္းေခ်ာင္  ( ကာဒိရ္ဘိလ္ )ရြာကုိ ည ၁၁း၃၀ နာရီတြင္ မီးရွိဳးေၾကာင္းသိရသည္။

ဦးေဒါင္ေက်းရြာေန ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား လမ္းေပၚတြင္  ည ၁၀း၀၀နာရီ တြင္ စုေဝေနသည္ကုိ  နစကမ်ားက မုိးေပၚသုိ႕ ေသနတ္ အခ်က္ေပါင္း ၅၀ ပစ္ေပါက္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply