အထူးသတင္း ေမာင္ေတာ တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူ ႏွစ္ဦး အသတ္ခံရ

အထူးသတင္း
ေမာင္ေတာ တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူ ႏွစ္ဦး အသတ္ခံရ
ေမာင္ေတာ(ကုလားတန္) ။  ။ ေမာင္ေတာျမိဳ႕မွ ျမိဳ႔မ ကညင္တန္းေက်းရွိ ကာဒိရ္ဗလီသုိ႔ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕တြင္ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရသူ မြတ္ဆလင္ ၁၀ ဦး အား ရည္စူးျပီး ဆုေတာင္းေမတၱာျပဳရန္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေနသူ ရုိဟင္ဂ်ာ လူငယ္ ၅၀၀ေက်ာ္တုိ႔အား လုံထိန္း ရဲမ်ားက တားဆီးျပီး ေကာင္ကင္ေပၚသုိ႕ အခ်က္ ေပါင္း ၄၀ ပစ္ခဲ့ေသာ္လည္း လူငယ္မ်ား ေရွ႕တုိးသြားသည္ကုိ အေၾကာင္းျပျပီး ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္သျဖင့္ လူငယ္ႏွစ္ဦး ေသဆုံးသြားေၾကာင္း၊  ရုိဟင္ဂ်ာ အနည္းအက်ဥ္း ဒဏ္ရာ ရေၾကာင္း ႏွင့္ အိမ္အေဆာက္အဦး အခ်ိဳ႕ မီးေလာင္ကၽြမ္းေၾကာင္း သိရသည္။  ရုိဟင္ဂ်ာ လူငယ္ႏွစ္ဦး ပစ္သတ္ခံရျခင္းေၾကာင္း  သူတုိ႕၏ လုံျခံဳမႈမရွိဟုေျပာဆုိျပီး ေမာင္ေတာရွိ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေမာင္ေတာ ရဲစခန္းကုိ ဝုိင္းဝန္းထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဤျပႆနာသည္ ယေန႔မြန္းတည့္ ၂ နာရီအခ်ိန္တြင္  ျဖစ္ပြါးခဲ့သည္။ အေသးစိတ္ သတင္း အျပည့္အစုံကုိ မၾကာခင္ ေပးပုိ႕မည္။

Leave a Reply