ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ေတာင္ကုတ္ အၾကမ္းဖက္ အသတ္ခံရသူ မြတ္ဆလင္ ၁၀ ဦး ဓါတ္ပုံ ျဖန္႔ေဝ

ေမာင္ေတာ (ကုလားတန္)။   ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ေတာင္ကုတ္၌ ရခုိင္ အစြန္းေရာက္သမား မ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ အသတ္ခံရသူ မြတ္ဆလင္ ၁၀ ဦး ဓါတ္ပုံမ်ား ကုိ ရုိဟင္ဂ်ာ လူငယ္မ်ား က ၎ေဒသ ေန ရုိဟင္ဂ်ာလူထုအား ဇြန္လ ၆ ရက္ ေန႕ တြင္ ျဖန္႔ေဝျဖန္႔ျဖဴးေနေၾကာင္း ေမာင္ေတာျမိဳ႕မွ ေက်ာင္းသားတဦးက ေျပာျပသည္။

ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြါးေသာခဲ့ေသာ ရခုိင္ အစြန္းေရာက္သမား ၏ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ခံရေသာ မြတ္ဆလင္ ၁၀ ဦး ၏ အေၾကာင္း ကုိ အင္တာနက္ ဝတ္ဆုိက္ ႏွင့္ လူမႈကြန္ယက္တုိ႔တြင္ဖတ္ရွဳၾကည့္ေၾကာင္း၊ ၎ စာမ်က္ႏွာ ေပၚတြင္ အၾကမ္းဖက္အသတ္ခံရေသာ မြတ္ဆလင္ ၁၀ ဦး၏ ဓါတ္ပုံမ်ားကုိလည္း ရရွိခဲ့ ေၾကာင္း ၊ ၎ ဓါတ္ပုံမ်ားကုိ နီးစပ္ရာ ကြန္ပ်ဴတာဆုိင္မ်ား တြင္ သြားေရာက္ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေဝ၍ မိမိတုိ႕ လူမ်ိဳးစုမ်ား အား ျဖန္႔ေဝခဲ့ေၾကာင္း ၎ကပင္ ေျပာျပသည္။

သုိ႔ေသာ္ ဘူးသီးေတာင္ ရဲစခန္းမွ ရုိဟင္ဂ်ာ လူငယ္တဦးႏွင့္  ကြန္ပ်ဴတာဆုိင္ ပုိင္ရွင္တဦး ကုိ အၾကမ္းဖက္ အသတ္ခံရသူမ်ား၏ ဓါတ္ပုံမ်ားကုိ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝေနစဥ္ ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္း ေမာင္ေတာျမိဳ႕မွ လူၾကီးတဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕မွ ရုိဟင္ဂ်ာ လူထုမ်ားသည္ ရဲစခန္းသုိ႕သြားျပီး၊ နာရီဝက္ခန္႕ၾကာ ျငိမ္းခ်မ္းသြာ ရုိဟင္ဂ်ာ လူငယ္ႏွစ္ဦးအား လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း၊ ရဲစခန္းမွ တာဝန္ရွိ အရာရွိ၏ ေျပာျပခ်က္ေၾကာင္း ရုိဟင္ဂ်ာ လူထုမ်ားအား လူစုကြဲျပီး ျပန္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ညအခ်ိန္တြင္ ၎ရုိဟင္ဂ်ာ လူငယ္ႏွစ္ဦးအား လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ၎ လူၾကီးကပင္ ေျပာဆုိသည္။

ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ေက်းရြားမ်ားရွိ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ားစုမွာ ရုိဟင္ဂ်ာ လူငယ္မ်ား ကူးယူ ပုံႏွိပ္ခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္ အသတ္ခံရသူမ်ား၏ ဓါတ္ပုံမ်ားကုိ ၾကည့္ရွဳခြင့္ ရရွိ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႕နည္းတူ ဘဂၤါလာေဒရွ္ႏုိင္ငံရွိ ေနာ္ယာဖါရာ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေတာင္ကုတ္ အၾကမ္းဖက္ အသတ္ခံရ သူမ်ား ၏ ဓါတ္ပုံမ်ားကုိ ျဖန္႔ေဝျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ေၾကာင္း ဒုကၡသည္စခန္းမွ လူၾကီးတဦး၏ ေျပာျပခ်က္ အရ သိရသည္။

ယၡဳလုိ ဓါတ္ပုံမ်ားျဖန္႕ေဝျခင္းမွာ ဲမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မြတ္ဆလင္မ်ား ခံစားေနရေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ  ဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေဒသခံလူမ်ား သိရွိရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကပင္ ေျပာျပသည္။

Leave a Reply